Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren in Apache (Rapid SSL)

Om een SSL certificaat te installeren zijn de volgende stappen vereist:

Stap 1 Sla uw SSL certificaat op.

Dit kan in een text editor zoals in Notepad. Het zal er ongeveer zo uitzien:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

[encoded data]

-----END CERTIFICATE-----

De 5 strepen moeten erbij in gekopieërd worden.

Sla het bestand op als een .crt.

Stap 2:  Vraag het intermediate bestand op voor rapid ssl: 

intermediate_file

Sla dit op als een intermediate.crt

Stap 3:  Verwerk uw httpd.conf bestand

Open uw bestand met behulp van een text editor en zoek het stuk wat betrekking heeft tot de virtual host.

Het volgende zal hierbij moeten staan:

SSLCertificateFile = Dit zal verwijzen naar het certificaat dat is uitgegeven voor u.

SSLCertificateKeyFile = Dit zal doorverwijzen naar uw private key bestand wat vast staat aan uw CSR.

SSLCertificateChainFile = Dit zal moeten verwijzen naar uw intermediate bestand.

Sommige versies van apache zullen de SSLCACErtificateFile niet accepteren, als dit niet lukt kunt  u het volgende invoeren: SSSlCertifiacteChainFile

Als voorbeeld:

SSL certificaat installeren in Apache (Rapid SSL)

 

Sla de wijzigingen op en sluit de text editor.

Start de Apache server opnieuw op om de wijzigen door te voeren.

Additional Information

De virtualhost in uw httpd.conf bestand zou ingesteld moeten worden op de volgende manier.

<VirtualHost [IP ADDRESS]:443>

         ServerAdmin admin@domain.com

         DocumentRoot /www/home

         ServerName www.domain.com

         ErrorLog /www/home/logs/error_log

         SSLEngine on

         SSLProtocol all

         SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/www.domain.com.crt

         SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/www.domain.com.key

         SSLCACertificateFile /usr/local/ssl/crt/intermediate.crt

         ServerPath /home

         <Directory "/www/home">

         </Directory>

</VirtualHost>

Test uw certificaat door met uw browser naar uw pagina te gaan. Dit kan op de volgende manier getest worden:   https://www.uwdomeinnaam.nl/

Het Slot voor uw domein naam zal nu zichtbaar zijn en de verbinding is nu secure.