Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL Certificaat installeren met Apache via Ensim Webappliance 3.1.x

Stap 1 Het inladen van het Site certificaat

U zult de nodige bestanden ontvangen, die kunt u openen in een text editor dit zal er ongeveer zo uitzien:

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExADALBgkqhkiG9w0BBwGggDCCAmowggHXAhAF (.......) K99c42ku3QrlX2 KeDi xBG2cEIsdSiXeQS/16S36ITclu4AADEAAAAAAAAA -----END CERTIFICATE-----

Kopieër uw certificaat naar de directory die u gaat gebruiken voor het vasthouden van uw certificaten. In dit voorbeeld gebruiken wij /etc/ssl/cert/.
De private key en tevens de public key zullen al in deze directory staan. De private key die heet hier private.key en de public key zal heten yourdomainname.crt

Het is aangeraden om uw directory waar uw bestanden instaan alleen leesbaar te maken voor de root. In verband met de veiligheid.

Login naar de administrator console en selecteer de site waar u het certificaat actief wilt hebben.

Selecteer services, daarna Actions naast de Apache Web Server en de SSL settings.  Er zal al een self signed certificaat staan.

SSL Certificaat installeren met Apache via Ensim Webappliance 3.1.x

Selecteer "Import" en kopieër de tekst van yourdomainname.crt in de box.

SSL Certificaat installeren met Apache via Ensim Webappliance 3.1.x

Selecteer "Save", de status zal nu succesvol zijn.

SSL Certificaat installeren met Apache via Ensim Webappliance 3.1.x

U logt nu uit , natuurlijk niet delete selecteren. Anders verwijderd het programma alles.

Stap 2: Installeer het Intermediate certificaat

U zult een intermediate certificaat moeten installeren om de browsers uw SSL certificaat te laten herkennen.

In de Virtual host instellingen van uw website, zult u in de virtual host file de volgende zaken moeten toevoegen:

  1.  Kopieër de Intermediate CA file in dezelfde directory als het certificaat.
  2.  Voeg de volgende lijn toe aan de virtual host domein voor uw site. 

SSLCertificateChainFile /etc/ssl/crt/ca.txt

Als u een andere locatie gebruikt dan moet u dit dus aanpassen in bovenstaande regel.

De SSL sectie van uw Virtual Host bestand zal er nu ongeveer zo uit zien.

  • SSLCertificateFile /etc/ssl/crt/yourdomainname.crt
  • SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/crt/private.key
  • SSLCertificateChainFile /etc/ssl/crt/ca.txt

 

Sla het bestand op en Restart de Apache server.

Hierna is dit afgerond en is uw SSL certificaat klaar voor gebruik.