Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren met gebruik van TOMCAT 4 server

Stap 1 download uw certificaat in PKCS#7 format

Sla het bestand op als .p7b

Stap 2 Installeer het certificaat

Importeer het SSL certificaat naar de Java Keystore met het volgende keytool commando:

keytool -import -alias your_alias_name -trustcacerts -file certificate.p7b  -keystore [keystorename]

Let op dat dit moet overeenkomen met uw CSR.

De alternatieve installatie mocht de vorige oplossing niet werken met resultaat: Input not an X.509 certficate

1. Volg stap 1 voor het downloaden van het certificaat in X.509 format.

2. Download het Primary en het Secondry intermediate CA als aparte bestanden.

Selecteer de link voor het CA op basis van uw certificaat products type. Als u het SSL certificaat heeft plus uw Primary en Secondary CA bestanden kunt u het import proces beginnen.

3. Importeer het Primary Intermediate certificate (met gebruik van alias Root)

keytool -import -alias Root -trustcacerts -file primary_intermediate_file_name  -keystore [keystorename]

3b. importeer het Secondary Intermediate Certificate(met gebruik van alias Interemediate)

keytool -import -alias Intermediate -trustcacerts -file secondary_intermediate_file_name -keystore [keystorename]

4. Importeer het SSL certificaat gebruik het zelfde alias naam als u voor de keystore heeft gebruikt en het CSR.

keytool -import -alias [your_alias_name] -trustcacerts -file X.509_file_name -keystore [keystorename]
 

Configureer de Web container

Om uw SSL te configuren voor Tomcat met server.xml kunt u de volgende instructies volgen:

1. Sluit Tomcat af, als dit loopt.  Veranderingen aan het <JWSDP_HOME>/conf/server.xml bestand zijn pas toepasbaar wanneer het opnieuw opgestart word.

2. Open het server.xml bestand in een text editor zoals Notepad/Kladblok.

3. Vind het volgende stuk code in het bestand. Daarna kunt u de comment tags verwijderen om de Connector. Dat zijn de volgende tags:

<!-- SSL Connector on Port 8443 -->  
<!--
<Connector
className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector" (NOTE: tomcat4 is the tomcat version here)
port="8443" minProcessors="5"
maxProcessors="75"
enableLookups="false"
acceptCount="10"
connectionTimeout="60000" 
debug="0"scheme="https" secure="true">
<Factory
className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteServerSocketFactory"
clientAuth="false" protocol="TLS"
keystoreFile=/"insert path to the keystore here">
keystorePass="insert keystore password here"/>
</Connector>
-->

4. Sla het bestand op en sluit het bestand.

5. Start Tomcat.