Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren op Apache (RapidSSL)

Stap 1: Sla uw SSL bestand op

Als u het certificaat ontvangt van mijnsslpartner.nl, kopieërd u dit bestand en slaat dit op in bijvoorbeeld een kale tekst editor zoals Notepad / Notepad   / SciTe.

Uw SSL certificaat zal er als volgt uitzien:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

[encoded data]

-----END CERTIFICATE-----

Zorg ervoor dat u de 5 streepjes aan weerszijden ook mee kopieërd en geen extra spaties.
Sla het bestand op als bijvoorbeeld certificate.crt

Stap 2: Verkrijg uw CA bundel

Via deze link kunt u het Intermediate bestand vandaan halen: intermediate_file
Dit kunt u opslaan als intermediate.crt

Stap 3: Maak uw httpd.conf bestand aan.

Open het bestand httpd.conf bestand in Notepad, en zoek de virtual host sectie voor de site die u wil voorzien van een SSL Certificaat.

Uw virtuele host sectie zal de volgende richtlijnen nodig hebben:

SSLCertificateFile – Dit moet verwijzen naar uw SSL certificaat uit stap 1.

SSLCertificateKeyFile – Dit moet verwijzen naar uw private key bestand.

SSLCertificateChainFile – Dit dient te verwijzen naar het intermediate.crt bestand

Sommige versies van Apache zal dit niet ondersteunen SSLCertificateChainFile, probeer daarvoor het bestand SSLCertificateChainFile

Als voorbeeld:

 

SSL certificaat installeren op Apache (RapidSSL)

Sla de wijzigingen op in het bestand, en sluit de text editor.

Stop en start Apache om de wijzigingen op te slaan.

De virtualhost in httpd.conf kunt u op de volgende wijze configureren:

<VirtualHost [IP ADDRESS]:443>

         ServerAdmin admin@domain.com

         DocumentRoot /www/home

         ServerName www.domain.com

         ErrorLog /www/home/logs/error_log

         SSLEngine on

         SSLProtocol all

         SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/www.domain.com.crt

         SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/www.domain.com.key

         SSLCACertificateFile /usr/local/ssl/crt/intermediate.crt

         ServerPath /home

         <Directory "/www/home">

         </Directory>

</VirtualHost>

Test uw certificaat door met de browser naar de server te gaan, gebruik in plaats van https://   https://