Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren voor BEA sytems Weblogic

Om uw certificaat te installeren voor BEA Weblogic zijn de volgende stappen noodzakelijk.
 

Wanneer u de certificaten heeft ontvangen plaatst u die in uw domein directory, controleer of uw private key in PKCS#5/PKCS#8 PEM format is. Uw certificaat chain bestand kan toegevoegd worden aan het intermediate CA certificaat. Hieronder een voorbeeld hoe dit eruit zal zien:

-----BEGIN CERTIFICATE-----  MIIB jCCAWMCAgGjMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMEUxCzAJBgNVBAYTAlVTMRgwFgYD  .....(Uw Intermediate CA certificate).....  bW1EDp3zdHSo1TRJ6V6e6bR64eVaH4QwnNOfpSXY  -----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIE0DCCA7igAwIBAgIQMKeebbHpGVqxyFDTln1j1TANBgkqhkiG9w0BAQUFADBv.....(Uw Root CA certificate).....WjEZgqr9NaoNZCZpyfZxPsOFYzoxLYEmJs3AJHxkhIHg6YQU-----END CERTIFICATE-----Configureer uw Weblogic server om het SSL protocol te gebruiken, u zult de volgende informatie in het SSL tabblad moeten invullen:

- In het Server Certificate File Name  veld kunt u de volledige directory locatie invullen plus de naam van het certificaat van de Weblogic server.

- In het Trusted CA File Name veld kunt u de volledige directory en naam van het certificaat invullen van Comodo.

- In het Server Key File Name veld kunt u uw private key bestand invullen.

Gebruik het volgende  commando om de Weblogic server op te starten: -Dweblogic.management.pkpassword=password  waar password uw wachtwoord is wat verklaard is bij de aanvraag van het certificaat.

Het opslaan van de private Keys en Digitale certificaten.

Wanneer uw de private key en het certificaat heeft kunt u dit kopieren naar uw domein directory.  Private key bestanden worden gegeneerd in PEM of Definite  Encoding Rules (DER) format geleverd. De bestandsnaam extensie identificeerd het format van uw private key bestand. En zal beginnen met de begin en eind lijnen  zoals hieronder:

-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----------END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

Het alternatief zal er als volgt uitzien:

-----BEGIN CERTIFICATE----------END CERTIFICATE-----

De Weblogic server vereist dat de bestands extensie hetzelfde is als het certificaat bestand. Let hier dus op dat dit gelijk is.

Weblogic server heeft ook een programma om de verschillende bestanden te converten naar degene die u nodig heeft.