Categorieën

    Er zijn geen categorieën voor deze partner.

SSL Certificaat installeren voor C2Net Stronghold

Er zijn twee certificaten die geïnstalleerd moeten worden tijdens dit proces. De eerste is een "Site" certificaat dit zal geleverd worden door mijnSSLpartner.nl.
Het tweede is een Intermediate CA certificaat wat u geleverd heeft gekregen in het .zip bestand.

Als u al een tijdelijk certificaat heeft staan in uw /ServerRoot/ssl/certs folder dan kunt u dit verplaatsen/ hernoemen of verwijderen. Zodat dit geen verwarring of issues veroorzaakt in uw certificaten.
Hierna kunt u het volgende commando uitvoeren: "getca servername"  waar "servername" hetzelfde is als bij het generen van het CSR. Open het site certificaat uit uw bestanden in een text editor en maak een kopie van alle onderstaande lijnen:

"-----BEGIN CERTIFICATE-----"
  en
"-----END CERTIFICATE-----"

Plak de inhoud in een terminal scherm waar u voorgaande commando heeft uitgevoerd.

Enter Control - D   of het juiste EOF karakter in de terminal.

Voordat u de server restart kunt u eerst het intermediate certificaat installeren zoals beneden word uitgelegd.

Kopieer de volgende inhoud uit uw Intermediate CA bestand:

"-----BEGIN CERTIFICATE-----"
 en
 "-----END CERTIFICATE-----"

Plak de inhoud in de volgende folder "ssl/certs/ca_new.txt" dit moet in uw ServerRoot directory. Wijzig uw SSLCertificateChainFile directive in uw httpd.conf bestand zodat dit naar de intermediate CA bestand wijst. (ca_new)

SSLCertificateChainFile ssl/certs/ca_new.txt

Hierna kunt u de server opnieuw opstarten zodat het nieuwe certificaat word geladen.