Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren voor Citrix Access Gateway

U zult de bestanden ontvangen die nodig zijn om de installatie van het certificaat af te ronden. Dit kunt u combineren in 1 tekst bestand om dit te uploaden naar uw Citrix Access Gateway.

Private Key ( Uw private key die matched met uw CSR aanvraag )
Server Certificate ( Uw Site certificaat in .zip bestand geleverd door Comodo )
Intermediate Certificate/s ( UTNAddTrustServerCA.crt )
Root Certificate ( AddTrustExternalCARoot.crt )

Meer informatie om uw PFX bestand te converteren naar een bruikbaar format voor uw Citrix Access Gateway kan hier gevonden worden:

https://support.citrix.com/article/CTX106028

https://support.comodo.com/index.php?/Default/Knowledgebase/Article/View/477/17/

Een voorbeeld hoe dit eruit ziet is hier beneden te zien:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- BgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UE …………..more text………… (Your Private Key) IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFdvcmsx -----END RSA PRIVATE KEY----- -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFZTCCBM6gAwIBAgIQCTN2wvQH2CK rgZKcTrNBzANBgkq …………..more text………… (Your Server Certificate) Fw0wMDExMTAyMzU5NTlaMIHHMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEG -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEMTCCA5qgAwIBAgIQI2yXHivGDQv5dGDe8QjDwzANBgkq …………..more text………… (Your Intermediate Certificate) m8hDjswMKNXRjM1GUOMxlmaSESQeSltLZl5lVR5fN5quQv5t -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEpjCCA46gAwIBAgIQRurwlgVMxeP6Zepun0LGZDANBADB …………..more text………… (Your Root Certificate) BBAGCNwoDAwYJYIZIAYb4QgQBMBEGA1UdIAQKMAgwBgYE -----END CERTIFICATE-----

Als u eenmaal het bestand heeft gemaakt in het vereiste formaat dan kunt u dit daarna uploaden naar de Citrix Access Gateway.

  1.  Verwijs een browser naar uw Access Gateway administration portal of HTTPS poort 9001. Als voorbeeld: https://access-gateway-server:9001
  2. Log in als Root, de default password is rootadmin.
  3. Klik op de Maintenance link onderin de  pagina.
  4. Klik op de Browse knop naast het upload certificate veld. Browse naar uw bestand wat u in bovenstaande stappen heeft aangemaakt en klik op Upload.