Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren voor Filezilla Server

Waarschuwing: Filezilla server kan niet meer dan 2 intermediates hebben. Meer informatie is hier te vinden op de site van Comodo:

https://support.comodo.com/index.php?/Default/Knowledgebase/Article/View/620/1/

1. Uw private key en CSR dient gemaakt te zijn met OpenSSL.

2. Zorg ervoor dat uw .crt , .key bestanden en uw ca-bundel in dezelfde folder zitten

3. Open een command prompt en voer het volgende commando in de folder uit:

Windows: copy yourDomain.key yourDomain.crt yourDomain.ca-bundle yourDomain_FZ.crt

Linux: cat yourDomain.key yourDomain.crt yourDomain.ca-bundle > yourDomain_FZ.crt

Het zal er daarna ongeveer zo uitzien:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

$SOME TEXT

-----END RSA PRIVATE KEY-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

$SOME TEXT

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

$SOME TEXT

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE----- 


$SOME TEXT

-----END CERTIFICATE-----

4. Open de Filezilla Server Options window en ga na naar de SSL/TLS instellingen. Verwijs naar het nieuw gemaakte bestand in alle twee de velden.

Edit -> Settings

SSL certificaat installeren voor Filezilla Server

5. Klik op OK en druk op opslaan en verder.

6. Stop en start de Filezilla Server

Hierna zal het compleet zijn.