Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren voor Intel NetStructure 7110

Wanneer u het certificaat ontvangt kunt u het unzippen en importeren naar 7110. gebruik het import Cert commando met de KeyID.

Selecteer een importeer protocol om de key te importeren. Gebruik p om te plakken. Wanneer het plakken is voltooid kunt u drie punten neerzetten om de command line weer te geven.

U moet het site certificaat importen plus uw intermediate CA certificaten, plak het server certificaat eerst daarna het intermediate certificaat. Daarna kunt u hierachter weer 3 punten zetten.

Voorbeeld:

Intel 7110> import cert webserver
keyid is webserver;
Import protocol: paste, xmodem, uudecode
[paste]: <Enter>
Type or paste in date, end with ... alone on line

-----BEGIN CERTIFICATE-----
   MIIFZTCCBM6gAwIBAgIQCTN2wvQH2CK rgZKcTrNBzANBgkq
   …………..more text…………
   Fw0wMDExMTAyMzU5NTlaMIHHMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEG
   -----END CERTIFICATE-----

   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   MIIEMTCCA5qgAwIBAgIQI2yXHivGDQv5dGDe8QjDwzANBgkq
   …………..more text…………
   m8hDjswMKNXRjM1GUOMxlmaSESQeSltLZl5lVR5fN5qu
   -----END CERTIFICATE-----   

<Enter>
...<Enter>
Import successful!
Intel 7110>

 

Einde voorbeeld

Hier moet geen spaties tussen en de header en footer sprepen moeten hierbij ingevoegd worden.

Gebruik daarna het create map commando om een IP adres in te stellen en de porten plus key id.

Intel 7110> create map
Server IP (or 0.0.0.0): 10.1.1.30
SSL (network) port [443]: <Enter>
Cleartext (server) port [80]: <Enter>
KeyID to use for mapping: webserver

Sla de configuratie daarna op,

Intel 7110> config save
Saving configuration to flash...
Configuration saved to flash
Intel 7110>