Categorie├źn

    Er zijn geen categorie├źn voor deze partner.

SSL certificaat installeren voor Java gebaseerde servers

U zult 3 bestanden aangeleverd krijgen met een Comodo certificaat.

Deze bestanden dienen correct geimporteerd te worden op de volgende manier:

Root
Intermediate CA
Domain/site certificaat.

Vervang het keystore voorbeeld door uw eigen bestand hiervoor.

Gebruik het keytool commando om de certificaten te importeren:

keytool -import -trustcacerts -alias root -file (ROOT CERTIFICATE FILE NAME) -keystore domain.key

Gebruik hetzelfde voor het Comodo Certificaat met het keytool commando:

keytool -import -trustcacerts -alias INTER -file (INTERMEDIATE CA FILE NAME) -keystore domain.key

Gebruik hetzelfde voor het site certificaat :

keytool -import -trustcacerts -alias yyy (where yyy is the alias specified during CSR creation) -file domain.crt -keystore domain.key

Voorbeeld hieronder:

The password is then requested.
Enter keystore password: (This is the one used during CSR creation)
The following information will be displayed about the certificate and you will be asked if you want to trust it (the default is no so type 'y' or 'yes'):
Owner: CN= Root, O=Root, C=US
Issuer: CN=Root, O=Root, C=US
Serial number: 111111111111
Valid from: Fri JAN 01 23:01:00 GMT 1990 until: Thu JAN 01 23:59:00 GMT 2050
Certificate fingerprints:
MD5: D1:E7:F0:B2:A3:C5:7D:61:67:F0:04:CD:43:D3:BA:58
SHA1: B6:GE:DE:9E:4C:4E:9F:6F:D8:86:17:57:9D:D3:91:BC:65:A6:89:64
Trust this certificate? [no]:

Then an information message will display as follows:
Certificate was added to keystoreAlle certificaten zijn hierna actief en geinstalleerd.